24 września 2023 / September 24th, 2023

Trasa Biegu 11 Listopada

Spotkamy się w jednym z najpiękniejszych miejsc rekreacyjnych w stolicy, leżącym na granicy Żoliborza i Bielan. Trasa Biegu 11 Listopada  poprowadzona parkowymi alejkami na 5-kilometrowej pętli na Kępie Potockiej, okalającymi urokliwy kanałek stanowiący starorzecze Wisły.

Do zobaczenia na starcie!