29 września 2024 / September 29th, 2024
 

Odbiór numerów startowych biegów dziecięcych

25-09-2015 23:09

młodzi

Przypominamy, że wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które znajduje się w Galerii Stadionu Narodowego. W sobotę pakiety odbierać można od godz. 10:00 do 30 minut przed startem danej tury.

Pakiety startowe mogą być odbierane wyłącznie przez opiekuna prawnego. Do odbioru niezbędny będzie dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość opiekuna oraz „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegach osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie zostało wysłane mailem po rejestracji, jest też do pobrania z profilu w panelu rejestracyjnym osoby zapisującej dziecko.

Pula miejsc startowych została wyczerpana. Nie ma możliwości dokonywania nowych zapisów.