29 września 2024 / September 29th, 2024
 

Zapisy na biegi dziecięce zamknięte!

25-09-2015 14:09

Wyczerpała się pula miejsc startowych we wszystkich kategoriach wiekowych w biegach „Młodzi Bohaterowie Narodowego”.

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które znajdować się będzie w Galerii Stadionu Narodowego (wejście od al. Zielenieckiej):
piątek 25.09, godz.12:00-20:00
sobota 26.09, godz. 10:00 do 30 minut przed startem konkretnej tury.

Pakiety startowe mogą być odbierane wyłącznie przez opiekuna prawnego. Do odbioru niezbędny będzie dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość opiekuna oraz  „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegach osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie zostało wysłane mailem po rejestracji, jest też do pobrania z profilu osoby rejestrującej dziecko.