29 września 2024 / September 29th, 2024
 

Wysyłka pakietów startowych

31-08-2023 10:08

Jeśli nie możesz pojawić się w biurze zawodów osobiście – skorzystaj z wysyłki pakietu startowego do domu! Przeczytaj najważniejsze informacje o wysyłce pakietu:

  • Wysyłka Pakietu Startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
  • Opłata za Wysyłkę Pakietu Startowego wynosi 35 zł za jednego Uczestnika.
  • Zamawianie i opłacanie opcji wysyłki pakietu startowego możliwe jest do 4 września 2023 r.
  • Warunkiem wysyłki pakietu startowego jest posiadanie numeru startowego (nadawanego po zaksięgowaniu opłaty startowej) najpóźniej w dniu 4 września 2023 r.
  • Drugim warunkiem wysyłki jest przesłanie wyraźnego skanu lub zdjęcia podpisanej Karty Startowej na adres wysylka@maratonwarszawski.com. Termin przesyłania ww. dokumentów upływa 7 września 2023 r.
    W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, pakiet startowy można odebrać w Biurze Zawodów na standardowych zasadach, zaś opłata za wysyłkę nie jest zwracana.
  • Wysyłki będą realizowane na około dwa tygodnie przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 19 września 2023 r., Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem wysylka@maratonwarszawski.com.
  • Uczestnik korzystający z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.


Jak pobrać kartę startową?

1. Zaloguj się na stronie: https://rejestracja.maratonwarszawski.com.
2. Wejdź w zakładkę TWOJE BIEGI.
3. Wybierz przycisk POBIERZ KARTĘ STARTOWĄ widoczny w wierszu dotyczącym właściwego biegu.

W przypadku niedostarczenia karty w terminie, pakiet startowy będzie można odebrać w Biurze Zawodów na standardowych zasadach.