29 września 2024 / September 29th, 2024
 

Przedłużono zapisy do VIII Otwartych Drużynowych Mistrzostw Polski

17-09-2019 14:09

Do końca dnia 18 września można zgłaszać drużyny do VIII Otwartych Drużynowych Mistrzostw Polski w ramach 41. PZU Maratonu Warszawskiego.

Aby wziąć udział wystarczy zgłosić drużynę złożoną z conajmniej 4 osób, które dokonały pełnej rejerstracji i otrzymały numery startowe. W drużynie musi być minimum jedna kobieta. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety.

Zgłoszenia dokonuje kapitan drużyny poprzez wypełnienie formularza i wysłania go na adres info@maratonwarszawski.com

 

***

Regulamin VIII Otwartych Drużynowych Mistrzostw Polski w ramach 41. PZU Maratonu Warszawskiego

  1. W klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem.
  2. Drużyna składa się z minimum 4 osób, w tym minimum jednej kobiety. Nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
  3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin 41. PZU Maratonu Warszawskiego. Jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę.
  4. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan. Jest on jedyną osobą, która:
   1. zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji drużynowej,
   2. decyduje o składzie drużyny
   3. występuje w imieniu drużyny
   4. kontaktuje się z organizatorami biegu
  5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów netto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum jednej kobiety. Wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza. W przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę lub biegu nie ukończy żadna kobieta reprezentująca drużynę, drużyna nie będzie klasyfikowana.
  6. Do klasyfikacji drużynowej mogą być zgłoszone wyłącznie osoby, które przed terminem składania zgłoszeń do ww. klasyfikacji mają nadane numery startowe.
  7. Kapitan zgłasza drużynę nadsyłając jej pełny skład (imiona, nazwiska oraz lata urodzenia i numery startowe zawodników) na adres info@maratonwarszawski.com na załączonym formularzu. Zgłoszenia drużyn można nadsyłać do 15 września 2019 roku. Po 15 września jakiekolwiek zmiany w składach drużyn ani nowe zgłoszenia nie są możliwe.
  8. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.
  9. W razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w pierwszej kolejności liczba zgłoszonych zawodników (wyższa – wyższe miejsce), a następnie czasy najlepszych zawodników w drużynie.
  10. Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary.
  11. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 41. PZU Maratonu Warszawskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.