29 września 2024 / September 29th, 2024
 

Sztafeta – informacje organizacyjne

25-09-2015 00:09

START:
Start sztafety nastąpi o godz. 9:00 razem ze startem maratonu. Zawodnicy pierwszej zmiany ustawiają się w strefie startowej zgodnie z prognozowanym czasem drużyny.

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO:
Pakiety startowe dla całej drużyny odbierają w Biurze Zawodów kapitanowie drużyn lub osoby upoważnione przez nich na piśmie. Osoba odbierająca numery startowe sztafety musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich zawodników KARTĘ STARTOWĄ, dodatkowo zaświadczenia lekarskie i zgody rodziców uczestników niepełnoletnich. Kartę startową kapitan będzie mógł pobrać z panelu rejestracyjnego na ok. 2 tygodnie przed biegiem.

POMIAR CZASU:
Zawodnicy I i II zmiany będą wyposażeni w 2 rodzaje chipów (jeden w numerze startowym, drugi w formie chipa mocowanego za pomocą sznurówek). Wynik Twojej sztafety będzie dostępny, po przekroczeniu linii mety przez ostatniego zawodnika.
Wyniki poszczególnych osób będą udostępnione wieczorem w dniu biegu.

STREFY ZMIAN:
Strefa zmian będzie wydzielona osobnym korytarzem, w którym będą oczekiwać zawodnicy kolejnych zmian. Zawodnik może rozpocząć bieg po tym, jak zostanie dotknięty przez osobę z drużyny, która kończy swoją zmianę.

W strefie zmian będą ekrany, na których będą wyświetlały się numery nadbiegających zawodników.

 strefa-zmian

LIMITY CZASOWE:
I strefa zostanie zamknięta o godz. 10:40
II strefa zostanie zamknięta o godz. 12:10
Jeżeli zawodni z poprzedniej zmiany nie zmieści się w danym limicie, nie możesz kontynuować biegu.

DEPOZYTY:
Obydwie strefy zmian znajdują się w sąsiedztwie Stadionu Narodowego. Zawodnicy całej drużyny korzystają z infrastruktury (depozyty, przebieralnie, posiłek regeneracyjny) na Stadionie Narodowym.

Zawodnicy I i II zmiany na podstawie numeru startowego mogą wejść do strefy depozytów oraz skorzystać z posiłku regeneracyjnego w strefie mety na Stadionie Narodowym .