29 września 2024 / September 29th, 2024
 

Organizacja depozytów

24-09-2021 08:09

Mobilne depozyty będą się znajdowały na naczepach aut i zostaną zorganizowane tak, aby ułatwić do nich dostęp uczestnikom w rejonie startu, a potem mety.

Każdy z uczestników W pakiecie startowym otrzyma worek umożliwiający zdeponowanie rzeczy przed biegiem. Aby oddać depozyt, na worek należy przykleić naklejkę z numerem startowym. Do odbioru depozytu w strefie mety potrzebny Ci będzie numer startowy. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie bierze odpowiedzialności.

Depozyty będą przyjmowane w pobliżu startu (na Wisłostradzie) od godz. 6:30. Numer samochodu, do którego możesz oddać depozyt znajdziesz na numerze startowym. Do odbioru depozytu będzie Ci potrzebny numer startowy.

Pamiętaj: do strefy startu musisz wejść w maseczce ochronnej. Przed startem, na sygnał spikera, będzie można wyrzucić ją do jednego z koszy ustawionych w strefie.

Depozyty 43. Maratonu Warszawskiego usytuowane będą w okolicy startu na naczepach ustawionych wzdłuż Wisłostrady i będą przyjmowane od godziny 6:30

Depozyty dla uczestników 15. Półmaratonu Warszawskiego przyjmowane będą w okolicy startu (ul. Moliera). Depozyt odbierzesz z tego samego samochodu, na podstawie numeru startowego, za linia mety.

I tura
przyjmowanie depozytów: od godz. 10:00 do 11:40!
odbiór depozytów: 13:00 – 15:30

II, III, IV tura
przyjmowanie depozytów: od godz. 10:00 do 13:00
odbiór depozytów: 13:30 – 16:30

Depozyty uczestników Bridgestone Sztafety Maratońskiej będą przyjmowane w pobliżu startu końca biegu poszczególnych zmian, zgodnie z tabelą:

Depozyty New Balance Biegu na Piątkę zlokalizowane będą w rejonie startu / mety na ul. Sanguszki i czynne w godzinach: 16:00 – 18:00.