29 września 2024 / September 29th, 2024
 

Organizacja stref zmian i depozytów Bridgestone Sztafety Maratońskiej

22-09-2021 07:09

START:
Start sztafety nastąpi o godz. 8:00 razem z I turą startową 43. Maratonu Warszawskiego.

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO:
Pakiety startowe dla całej drużyny odbierają w Biurze Zawodów kapitanowie drużyn lub osoby upoważnione przez nich na piśmie. Osoba odbierająca numery startowe sztafety musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich zawodników KARTĘ STARTOWĄ, dodatkowo zaświadczenia lekarskie i zgody rodziców uczestników niepełnoletnich. Kartę startową może pobrać kapitan z panelu rejestracyjnego.

STREFY ZMIAN:
Strefa zmian będzie wydzielona osobnym korytarzem, w którym będą oczekiwać zawodnicy kolejnych zmian. Zawodnik może rozpocząć bieg po tym, jak zostanie dotknięty przez osobę z drużyny, która kończy swoją zmianę. W strefie zmian będą ekrany, na których będą wyświetlały się numery nadbiegających zawodników.

 

LIMITY CZASOWE:

Drużyny obowiązuje limit wynoszący 6,5 godziny
I strefa zostanie zamknięta o godz. 10:00
II strefa zostanie zamknięta o godz. 11:30
Jeżeli zawodnik z poprzedniej zmiany nie zmieści się w danym limicie, nie możesz kontynuować biegu.

DEPOZYTY:
Depozyty Bridgestone Sztafety Maratońskiej będą się przemieszczały w celu ułatwienia szybkiego dostępu dla uczestników.

 

DEKORACJE ZWYCIEZCÓW

Dekoracja zwycięzców Bridgestone Sztafety Maratońskiej odbędzie się po godzinie 11:30. Jeśli spodziewasz się, że Twoja drużyna stanie na podium, sprawdzaj na bieżąco wyniki, które będą wywieszane przy punkcie INFO i we właściwym czasie udajcie się całym zespołem pod scenę główną.

PO BIEGU

Na mecie otrzymasz: medal, wodę Cechini Muszyna, napój izotoniczny oraz Lech Free. Na podstawie numeru startowego możesz skorzystać z posiłku regeneracyjnego.
Zachęcamy do zapoznania się z informatorem imprezy, w którym zawarte są wszystkie najważniejsze informacje dot. startu: PRZEJRZYJ INFORMATOR