24 września 2023 / September 24th, 2023

Biuro Prasowe

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Partner of Promotion
Paweł Czermak
p.czermak@partnersi.com.pl
tel.: 22 858 74 58 wew. 40

Fundacja „Maraton Warszawski”
Magda Skrocka,
zastępca Dyrektora Fundacji
magda.skrocka@maratonwarszawski.com
tel. 510 281 438