24 września 2023 / September 24th, 2023

Regulamin „Biegam Dobrze”

Regulamin akcji #BiegamDobrze w ramach 43. Maratonu Warszawskiego

 1. Uczestnik, w momencie zgłaszania się do biegu, ma obowiązek wyboru jednej spośród możliwych ścieżek rejestracji:
  1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową
  2. charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje niniejszy regulamin
 2. Aby zgłosić się do udziału w akcji #BiegamDobrze, należy:
  1. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”
  2. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 11 10* organizacji charytatywnych: Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Stowarzyszenie Amnesty International, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Synapsis, Fundacja WWF Polska*, Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, Fundacja Spartanie Dzieciom, Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie UNICEF Polska, Fundacja NON IRON, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.
  3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)
  4. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (deklarowany czas, klasyfikacje dodatkowe, rozmiar koszulki itd.)
 3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do swojej indywidualnej strony – profilu zbiórki.
 4. Zgłoszenie w ścieżce charytatywnej #BiegamDobrze dokonane od 30 marca 2021 r. do 11 maja 2021 r. powoduje „rezerwację” miejsca w biegu do dnia 11 maja 2021 r. W przypadku niezgromadzania kwoty gwarantującej start do 11 maja 2021 r. „rezerwacja” przestaje obowiązywać, a o możliwości startu decyduje kolejność wnoszenia opłaty startowej lub zgromadzenia kwoty gwarantującej start.* Uczestnikom, którzy do 31 sierpnia 2021 r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 350 450* złotych nadawany jest numer startowy 43. Maratonu Warszawskiego. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników określonego w regulaminie 43. Maratonu Warszawskiego, wszystkie rozpoczęte zbiórki w których nie zgromadzono kwoty gwarantującej start zostaną dezaktywowane.* Koszt startu Uczestnika pokrywa wspierana organizacja charytatywna.
 5. Zbiórki osób które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4. kończą się 31 sierpnia 2021 r. lub w momencie osiągnięcia limitu uczestników 43. Maratonu Warszawskiego*. Zbiórki osób które zebrały wskazaną kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 6 października 2021 r.
 6. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
  1. 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej
  2. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”

  Podział ten następuje niezależenie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.

 7. Uczestnicy wskazani w punkcie 4. otrzymują w swoim pakiecie startowym koszulkę techniczną New Balance.*
 8. Uczestnik w dowolnym momencie począwszy od 11 maja 2021 r.* może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść swoje zgłoszenie do biegu ze „ścieżki charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swoim profilu na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/. Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 6.
 9. Uczestników akcji #BiegamDobrze obowiązuje regulamin 43. Maratonu Warszawskiego.
 10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 43. Maratonu Warszawskiego. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 11. Osoby, które przed 22 marca 2021 r. zgromadziły na swojej zbiórce kwotę gwarantującą start, obowiązuje kwota gwarantująca start przed zmianą.*

* zmiana z dnia 2021/03/30