24 września 2023 / September 24th, 2023

Regulamin „Biegam Dobrze”

Regulamin akcji #BiegamDobrze w ramach 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego

 1. Uczestnik, w momencie zgłaszania się do biegu, ma obowiązek wyboru jednej spośród możliwych ścieżek rejestracji:
  1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową
  2. charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje niniejszy regulamin
 2. Aby zgłosić się do udziału w akcji #BiegamDobrze, należy:
  1. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”
  2. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 8 organizacji charytatywnych: Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Stowarzyszenie Amnesty International, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Synapsis, Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, Fundacja Spartanie Dzieciom, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”
  3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)
  4. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (deklarowany czas, klasyfikacje dodatkowe itd.)
 3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do swojej indywidualnej strony – profilu zbiórki.
 4. Uczestnikom, którzy do 31 sierpnia 2023 r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 450,00 złotych, nadawany jest numer startowy 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego. Koszt startu Uczestnika pokrywa wspierana organizacja charytatywna.
 5. Uzyskany w ten sposób numer startowy wraz ze startowym pakietem charytatywnym na 45. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski nie podlega zwrotowi ani możliwości przeniesienia na innego zawodnika lub inny bieg.
 6. Zbiórki osób, które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4. kończą się 31 sierpnia 2023 r. i zebrane w ten sposób środki przekazywane są zgodnie z punktem 8. niniejszego regulaminu.
 7. Zbiórki osób, które zebrały wskazaną w punkcie 4 regulaminu kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 4 października 2023 r.
 8. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
  1. 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej
  2. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”

  Podział ten następuje niezależenie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.

 9. Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść swoje zgłoszenie do biegu ze „ścieżki charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swoim profilu na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/. Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 8.
 10. Zawodnik, uczestniczący w akcji „Biegam Dobrze”, który otrzymał numer startowy, o którym mowa w punkcie 4. może zamówić, zgodnie z regulaminem 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego koszulkę, którą należy opłacić najpóźniej do 7.09.2023 r.
 11. Uczestników akcji „Biegam Dobrze” obowiązuje Regulamin 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego.

 


Regulamin akcji #BiegamDobrze w ramach 2. Nice To Fit You Warszawskiej Dychy

 1. Uczestnik, w momencie zgłaszania się do biegu, ma obowiązek wyboru jednej spośród możliwych ścieżek rejestracji:
  1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową
  2. charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje niniejszy regulamin
 2. Aby zgłosić się do udziału w akcji #BiegamDobrze, należy:
  1. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”
  2. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 9 organizacji charytatywnych: Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Stowarzyszenie Amnesty International, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Synapsis, Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, Fundacja Spartanie Dzieciom, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, Fundacja DKMS
  3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)
  4. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (deklarowany czas, klasyfikacje dodatkowe itd.)
 3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do swojej indywidualnej strony – profilu zbiórki.
 4. Uczestnikom, którzy do 31 sierpnia 2023 r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 250,00 złotych, nadawany jest numer startowy Nice To Fit Yu Warszawskiej Dychy. Koszt startu Uczestnika pokrywa wspierana organizacja charytatywna.
 5. Uzyskany w ten sposób numer startowy wraz ze startowym pakietem charytatywnym na Nice To Fit You Warszawską Dychę nie podlega zwrotowi ani możliwości przeniesienia na innego zawodnika lub inny bieg.
 6. Zbiórki osób, które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4. kończą się 31 sierpnia 2023 r. i zebrane w ten sposób środki przekazywane są zgodnie z punktem 8. niniejszego regulaminu.
 7. Zbiórki osób, które zebrały wskazaną w punkcie 4 regulaminu kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 4 października 2023 r.
 8. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
  1. 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej
  2. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”

  Podział ten następuje niezależenie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.

 9. Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść swoje zgłoszenie do biegu ze „ścieżki charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swoim profilu na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/. Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 8.
 10. Zawodnik, uczestniczący w akcji „Biegam Dobrze”, który otrzymał numer startowy, o którym mowa w punkcie 4. może zamówić, zgodnie z regulaminem Nice To Fit You Warszawskiej Dychy koszulkę, którą należy opłacić najpóźniej do 7.09.2023 r.
 11. Uczestników akcji „Biegam Dobrze” obowiązuje Regulamin Nice To Fit You Warszawskiej Dychy.

Regulamin akcji #BiegamDobrze w ramach 8. Bridgestone Sztafety Maratońskiej – zobacz PDF.


W ramach akcji sponsor Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. przekaże dodatkowe fundusze na rzecz organizacji, dla których w ramach zbiórek prowadzonych przez Uczestników, zostaną zgromadzone największe środki. W przypadku niniejszej akcji nagrodzone zostaną te trzy zbiórki, które w dn. 23 września 2023 r. o godzinie 12:00 będą miały zgromadzone największe środki.
Wysokość dodatkowych funduszu przekazanych przez sponsora Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wyniesie:

 1. za 1. miejsce 15 tysięcy złotych (najwyższa zbiórka),
 2. za 2. miejsce 10 tysięcy złotych,
 3. za 3. miejsce 5 tysięcy złotych.

Symboliczna dekoracja osób, które przeprowadziły najwyższe zbiórki, odbędzie się 24 września na scenie głównej 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego.