24 września 2023 / September 24th, 2023

Informator drogowy

W związku z organizacją 44. Maratonu Warszawskiego i Pekao S.A. Warszawskiej Dychy w dn. 25 września 2022 (niedziela) pojawią się czasowe zmiany w organizacji ruchu drogowego na wspólnej trasie wydarzenia.

Zmiany w okolicach startu i mety biegów wystąpią od godz. 20:00 w dn. 24 września 2022 (sobota). Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi zamknięciami poszczególnych ulic.

Aby umożliwić Państwu dostosowanie swoich planów do czasowych zmian w ruchu drogowego wywołanych wydarzeniem, przedstawiamy opis najistotniejszych z nich.

Zwracamy się z prośbą o przesłanie tego materiału znajomym i bliskim. Liczymy na Państwa pomoc i zrozumienie, przepraszając równocześnie za ewentualne niedogodności.

Dołożymy wszelkich starań, aby wznawiać standardową organizację ruchu, tak szybko jak będzie to możliwie. Liczymy na Państwa pomoc i zrozumienie, przepraszając równocześnie za ewentualne niedogodności.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji Waze, w której uwzględnione będą aktualne zmiany w organizacji ruchu. Mapka przeprowadzi Was przez miasto uwzględniając czasowe zamknięcia dróg w czasie niedzielnego biegu – LINK.

 

 

 

STARE I NOWE MIASTO, ŻOLIBORZ, MARYMONT – 24 i 25 września

Wisłostrada (na odcinku między ul. Krasińskiego i ul. Grodzką) będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do godz. 22:00 w niedziele. W tym czasie ruch w kierunku południowym powinien odbywać się ulicami położonymi na zachód od rejonu Starego i Nowego Miasta.

Dojazd do PKOLu będzie możliwy przez cały czas wschodnią jezdnią Wybrzeża Gdańskiego (w kierunku Gdańska), zaś w niedzielę innymi drogami po godzinie 15:00.

ul. Konwiktorska (START 44. Maratonu Warszawskiego) będzie zamknięta od godz. 20:00 w sobotę do godz. 20:00 w niedzielę. Zakaz parkowania i postoju wzdłuż ulicy oraz w zatokach będzie obowiązywał zarówno w sobotę jak i niedzielę.

ul. Wybrzeże Gdańskie na odcinku między ul. Krasińskiego a ul. Grodzką (jezdnia zachodnia, META 44. Maratonu Warszawskiego oraz Pekao S.A Warszawskiej Dychy) będzie zamknięta od soboty 24 września godz. 20:00 do 25 września godz. 22:00 (mogą jeszcze trwać demontaże na prawy pasie jezdni, pozostałe dwa będą już przejezdne). Jezdnia w kierunku Gdańska (północnym) będzie przejezdna przez cały czas.

ul. Sanguszki – przejazd ulicą będzie zamknięty od godz. 20:00 w sobotę do godz. 22:00 w niedzielę.

ul. Muranowska – będzie zamknięta w niedzielę w godz. 8:30 – 14:20. Tym samym niemożliwy będzie przejazd ul. Międzyparkową.

ul. Andersa oraz ul. Mickiewicza (na odcinku Słomińskiego – Plac Wilsona) – będą zamknięte w niedzielę w godz. 8:30 – 14:30 w obu kierunkach. Przejezdny będzie jedynie odcinek pomiędzy pl. Wilsona, a ul. Zajączka w kierunku południowym.

Plac Wilsona – nastąpi zawężenie ruchu samochodowego do jednego pasa w niedzielę, bez możliwości zjazdu w ul. Krasińskiego i Mickiewicza w godz. 8:30 – 14:20.

ul. Mickiewicza (na odcinku Plac Wilsona – ul. Rudzka) – będzie zamknięta w niedzielę w godz. 9:10 – 15:00 w kierunku północnym. W kierunku południowym ruch będzie utrzymany przez cały czas. Na skrzyżowaniu z ul. Potocką, będzie patrol Policji, który w miarę możliwości będzie umożliwiał ruch poprzeczny przecinający trasę biegu

ul. Rudzka, Gdańska, Lektykarska, Podleśna – będą zamknięte w niedzielę w godz. 9:00 – 15:00.

Informacja dla mieszkańców bloków w obrębie ulic: Mickiewicza, Rudzka, Lektykarska , Podleśna, Gwiaździsta, Krasińskiego – 25 września (niedziela)

Wyjazd z osiedla będzie niemożliwy w godz. 9:30-10:30. Od godziny 10:30 będzie możliwy ul. Podleśną oraz Gwiaździstą do Wisłostrady w kierunku północnym. Na ul. Podleśnej dodatkowo wydzielony zostanie jeden pas jezdni, aby umożliwić Państwu wyjazd z osiedla (wyłącznie wyjazd, wjazd na osiedle ul. Podleśną nie będzie możliwy do godz. 15:00).

Dojazd do osiedla będzie możliwy albo do godziny 9:00 albo po godzinie 10:30 od Wybrzeża Gdyńskiego (jezdnią północą w kierunku Gdańska), następnie zjazdem przy PKOL w ul. Krasińskiego i dalej ul. Gwiaździstą. Dojazd będzie możliwy tylko do skrzyżowania ul. Gwiaździstej z ul. Podleśną.

ul. Krasińskiego (jezdnia południowa) – będzie zamknięta w godz. 8:30 – 10:15. Jezdnia północna będzie przejezdna po godzinie 10:30 do Placu Wilsona (bez możliwości wjazdu na Plac w godz. 8:30-14:30).

ul. Wybrzeże Gdyńskie (jezdnia zachodnia) – będzie zamknięta w sobotę od godz. 21:00 do 22:00 w niedzielę. Jezdnia wschodnia (w kierunku Gdańska) będzie przejezdna przez cały czas.

ul. Krajewskiego, Zakroczymska, Szymanowska, Słomińskiego – będą zamknięte w niedzielę w godz. 8:40 – 15:50.

Żoliborz Oficerski – możliwy wyjazd po nadzorem policji w kierunku ul. Wojska Polskiego.

PRAGA PÓŁNOC – 25 września (niedziela)

W rejonie Placu Hallera komunikacja powinna odbywać się w oparciu o przejezdne przez cały czas we wszystkich kierunkach Rondo Starzyńskiego (za wyjątkiem przejazdu w kierunku Ronda Żaba). W godz. 8:30-16:30 wjazd do tego rejonu powinien odbywać się od strony
ul. Modlińskiej (z uwagi na zamknięcie wjazdu na Pragę Mostem Gdańskim). Wyjazd w kierunku Bródna w godz. 8:30-11:30 będzie możliwy przez ul. Modlińską i Trasę Toruńską.

Most Gdański – w kierunku do Śródmieścia będzie przejezdny przez cały czas. W kierunku Pragi będzie wyłączony z ruchu w godz. 8:30-16:30.

ul. Starzyńskiego (jezdnia południowa) – w kierunku Mostu Gdańskiego będzie przejezdna przez cały czas. W kierunku Targówka będzie wyłączona z ruchu w godz. 8:30-11:30 (biegacze biegną wiaduktem nad rondem Starzyńskiego).

ul. Namysłowska – będzie zamknięta w godz. 8:30:-12:00.
ul. Ratuszowa – będzie zamknięta w godz. 8:30 – 12:00.
ul. Wybrzeże Helskie – będzie zamknięte w godz. 8:30 – 17:00.
ul. Okrzei – będzie zamknięta w godz. 8:30-12:00. Dojazd od ul. Wybrzeże Szczecińskie będzie możliwy dopiero od godz. 17:00.
ul. Jagiellońska – będzie zamknięta w godz. 8:30-12:00.
ul. Zamoyskiego – będzie zamknięta w godz. 8:30-12:00.
ul. Sokola– będzie zamknięta w godz. 8:30-12:00.
ul. Wybrzeże Szczecińskie – będzie zamknięta w godz. 8:30 – 17:00.
Most Świętokrzyski (jezdnia południowa) – będzie zamknięty w godz. 7:30 – 13:00.
Most Świętokrzyski (jezdnia północna) – będzie zamknięty w godz. 8:30 ( zamknięcie jezdni południowej zamyka możliwość funkcjonowania jezdni północnej) – 17:00.

 

POWIŚLE, MOKOTÓW i ŚRÓDMIEŚCIE – 25 września (niedziela)

Odcinek ul. Tamka – ul. Gagarina (ciągu ulic Tamka – Kruczkowskiego – Rozbrat – Gagarina – Belwederska – Al. Ujazdowskie) będzie wyłączony z ruchu w godz. 9:00-13:30. Przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Powiśla oraz przedostanie się na drugą stronę Wisły będą możliwe mostem Łazienkowskim. Ruch samochodowy na ul. Wioślarskiej i ul. Solec będzie odbywał się bez zmian. Przejezdne będą wjazdy i zjazdy na most Poniatowski i most Łazienkowski.

ul. Tamka (na odcinku od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Kruczkowskiego) – będzie zamknięta w godz. 9:00 – 13:00.

ul. Kruczkowskiego – będzie zamknięta w godz. 8:30 – 13:00. Utrzymany będzie ruch w kierunku północnym od ul. Ludnej do ul. Czerwonego Krzyża.

ul. Rozbrat – będą zamknięte w godz. 9:00 -13:00.

ul. Gagarina – w godz. 9:20-13:30 wyłączony będzie skręt w ul. Belwederską. Pozostały ruch będzie utrzymany. Zalecamy przejazd równoległą ul. Chełmską, z uwagi na bieg oraz trwające remonty na ul. Gagarina.

ul. Belwederska – będzie zamknięta w godz. 9:00 – 13:30.

Al. Ujazdowskie, Plac Trzech Krzyży i ul. Nowy Świat (do Ronda de Gaulle’a) – zamknięta będzie jezdnia wschodnia w godz. 9:00 – 13:30.

ul. Zajęcza – będzie zamknięta w godz. 20:00-16:45.
ul. Dobra – będzie zamknięta w godz. 10:10-17:10.
ul. Karowa – będzie zamknięta w godz. 10:20-17:10.
ul. Nowy Świat (na odcinku Rondo de Gaulle’a – Krakowskie Przedmieście) – będzie zamknięta w godz. 9:00-14:00.
ul. Krakowskie Przedmieście – będzie zamknięta w godz. 9:00 – 14:00.
ul. Miodowa – będzie zamknięta w godz. 9:15-14:00.
pl. Krasińskich – będzie zamknięta w godz. 9:15-14:00.
ul. Bonifraterska – będzie zamknięta w godz. 8:30-14:30.

Godziny podane w informatorze są orientacyjne.

MAPA – GRAFIKA WYŁĄCZEŃ >>>