29 września 2024 / September 29th, 2024

Regulamin akcji #BiegamDobrze

Regulamin akcji #BiegamDobrze w ramach 46. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego

 1. Uczestnik, w momencie zgłaszania się do biegu, ma obowiązek wyboru jednej spośród możliwych ścieżek rejestracji:
  1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową
  2. charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje niniejszy regulamin
 2. Aby zgłosić się do udziału w akcji #BiegamDobrze, należy:
  1. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”
  2. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 11 organizacji charytatywnych: Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Stowarzyszenie Amnesty International, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Synapsis, Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, Fundacja Spartanie Dzieciom, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, Fundacja DKMS, Fundacja Twarze Depresji, Fundacja Avalon
  3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)
  4. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (deklarowany czas, klasyfikacje dodatkowe itd.)
 3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do swojej indywidualnej strony – profilu zbiórki.
 4. Uczestnikom, którzy do 31 sierpnia 2024 r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 450,00 złotych, nadawany jest numer startowy 46. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego. Koszt startu Uczestnika pokrywa wspierana organizacja charytatywna.
 5. Uzyskany w ten sposób numer startowy wraz ze startowym pakietem charytatywnym na 46. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski nie podlega zwrotowi ani możliwości przeniesienia na innego zawodnika lub inny bieg.
 6. Zbiórki osób, które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4. kończą się 31 sierpnia 2024 r. i zebrane w ten sposób środki przekazywane są zgodnie z punktem 8. niniejszego regulaminu.
 7. Zbiórki osób, które zebrały wskazaną w punkcie 4 regulaminu kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 4 października 2024 r.
 8. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
  1. 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej
  2. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”

Podział ten następuje niezależenie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.

 1. Uczestnik zgłaszając się do Akcji Biegam Dobrze, wyraża zgodę na przekazanie zebranych przez niego wpłat, na konto wybranej przez niego Organizacji charytatywnej zgodnie z pkt 8. Regulaminu.
 2. Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść swoje zgłoszenie do biegu ze „ścieżki charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swoim profilu na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/. Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 8.
 3. Zawodnik, uczestniczący w akcji „Biegam Dobrze”, który otrzymał numer startowy, o którym mowa w punkcie 4. może zamówić, zgodnie z regulaminem 46. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego koszulkę, którą należy opłacić najpóźniej do 7.09.2024 r.
 4. Uczestników akcji „Biegam Dobrze” obowiązuje Regulamin 46. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego.

W ramach akcji Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. przekaże dodatkowe fundusze na rzecz organizacji, dla których w ramach zbiórek prowadzonych przez Uczestników 46. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego, zostaną zgromadzone największe środki. W przypadku niniejszej akcji nagrodzone zostaną te trzy zbiórki, które w dn. 28 września 2024 r. o godzinie 12:00 będą miały zgromadzone największe środki.
Wysokość dodatkowych funduszu przekazanych przez sponsora Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wyniesie:

 1. za 1. miejsce 15 tysięcy złotych (najwyższa zbiórka),
 2. za 2. miejsce 10 tysięcy złotych,
 3. za 3. miejsce 5 tysięcy złotych.

Symboliczna dekoracja osób, które przeprowadziły najwyższe zbiórki, odbędzie się 29 września na scenie głównej 46. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego.

(nie dotyczy zbiórek utworzonych w ramach biegu Nice To Fit You Warszawska Dycha)


Regulamin akcji #BiegamDobrze w ramach biegu Nice To Fit You Warszawska Dycha dostępny będzie po uruchomieniu zapisów na bieg.