24 września 2023 / September 24th, 2023

Regulamin „Biegam Dobrze”

Regulamin akcji #BiegamDobrze w ramach 1. Pekao S.A. Warszawskiej Dychy

 1. Uczestnik, w momencie zgłaszania się do biegu, ma obowiązek wyboru jednej spośród możliwych ścieżek rejestracji:
  1. tradycyjną – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową
  2. charytatywną – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje niniejszy regulamin
 2. Aby zgłosić się do udziału w akcji #BiegamDobrze, należy:
  1. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”
  2. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 7 organizacji charytatywnych: Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Stowarzyszenie Amnesty International, Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, Fundacja Spartanie Dzieciom, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja NON IRON, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.
  3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki)
  4. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (deklarowany czas, klasyfikacje dodatkowe, rozmiar koszulki itd.)
 3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do swojej indywidualnej strony – profilu zbiórki.
 4. Uczestnikom, którzy do 31 sierpnia 2022 r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 250 złotych nadawany jest numer startowy 1. Pekao S.A. Warszawskiej Dychy. Koszt startu Uczestnika pokrywa wspierana organizacja charytatywna.
 5. Zbiórki osób które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4. kończą się 31 sierpnia 2022 r. Zbiórki osób które zebrały wskazaną kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 5 października 2022 r.
 6. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
  1. 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej
  2. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”

  Podział ten następuje niezależenie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.

 7. Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść swoje zgłoszenie do biegu ze „ścieżki charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swoim profilu na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/. Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 6.
 8. Uczestników akcji #BiegamDobrze obowiązuje regulamin 1. Pekao S.A. Warszawskiej Dychy.
 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 1. Pekao S.A. Warszawskiej Dychy. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.