29 września 2024 / September 29th, 2024

Regulamin wysyłki Pakietu Startowego

Regulamin wysyłki Pakietu Startowego
42. PZU ORLEN Maraton Warszawski

  1. Z możliwości wysyłki Pakietu Startowego mogą skorzystać uczestnicy 42. PZU ORLEN Maratonu Warszawskiego.
  2. Wysyłka Pakietu Startowego polega na przesłaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. dpd.com.pl przesyłki zawierającej Pakiet Startowy (numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę – zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego) na adres wskazany przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług W Obrocie Krajowym DPD Polska sp. z o.o.
  3. Wysyłka Pakietu Startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
  4. Wysyłka Pakietu Startowego jest opcją dodatkowo płatną. Opłata za Wysyłkę Pakietu Startowego wynosi 35zł (brutto) za jednego Uczestnika.*
  5. Zamawianie i opłacanie opcji wysyłki pakietu startowego możliwe jest do 7 września 2020r.
  6. Warunkiem wysyłki pakietu startowego jest posiadanie numeru startowego (nadawanego po zaksięgowaniu opłaty startowej) najpóźniej w dniu 7 września 2020r. oraz przesłanie wyraźnego skanu lub zdjęcia podpisanej Karty Startowej na adres wysylka@maratonwarszawski.com. Termin przesyłania ww. dokumentów upływa 10 września 2020r. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, pakiet startowy można odebrać w Biurze Zawodów na standardowych zasadach, zaś opłata za wysyłkę nie jest zwracana.*
  7. Osoby korzystające z opcji wysyłki pakietu startowego, w przypadku rezygnacji ze startu, mają możliwość przeniesienia opłaty startowej (o którym mowa w punkcie VI. 9. Regulaminu 42. PZU ORLEN Maratonu Warszawskiego) najpóźniej do dnia 10 września 2020r.
  8. Wysyłki będą realizowane na około dwa tygodnie przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 22 września 2020r., Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem wysylka@maratonwarszawski.com.
  9. Uczestnik korzystający z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.

* zmiana z dnia 2020/08/10