24 września 2023 / September 24th, 2023

Szczegółowe zasady przyznawania miejsc w 42. PZU ORLEN Maratonie Warszawskim

Szczegółowe zasady  przyznawania miejsc w 42. PZU ORLEN Maratonie Warszawskim

 

 1. Biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne, Organizator planuje przeprowadzenie czterech tur, z limitem 250 osób każda (tj. łącznie 1000 osób):
  1. I tura, start 26.09.2020r. (sobota) godz. 16:00, limit czasu: 6 godzin 30 minut
  2. II tura, start 27.09.2020r. (niedziela) godz. 0:00, limit czasu: 6 godzin 30 minut
  3. III tura, start 27.09.2020r. (niedziela) godz. 8:00, limit czasu: 4 godziny
  4. IV tura, start 27.09.2020r. (niedziela) godz. 13:00, limit czasu: 6 godzin
 2. Powyższe limity oraz liczba tur mogą ulec zmianie ze względu na ewentualną zmianę obowiązujących regulacji prawnych dotyczących organizacji wydarzeń sportowych.
 3. Limit 1000 osób zostaje podzielony w następujący sposób:
  1. 843 miejsca – uczestnicy wyłonieni spośród osób, które zadeklarowały start (tj. osoby z nadanymi numerami startowymi oraz pacemakerzy);
  2. 11 miejsc – osoby, które ukończyły wszystkie 41. dotychczasowych edycji maratonu;
  3. 66 miejsc – uczestnicy akcji charytatywnej #Biegam Dobrze z nadanymi numerami startowymi;
  4. 80 miejsc – osoby zaproszone przez organizatora.
 4. W dniach 11-12.08.2020r. na profilu biegacza na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/ osoby z nadanymi numerami startowymi będą miały możliwość wypełnienia ankiety i zadeklarowania startu w 42. PZU ORLEN Maratonie Warszawskim lub przeniesienia zgłoszenia na przyszłoroczną edycję biegu. W przypadku niewypełnienia ankiety, uczestnik będzie traktowany jak osoba potwierdzająca chęć udziału w 42. PZU ORLEN Maratonie Warszawskim.
 5. Jeśli po przeprowadzeniu ankiety o której mowa w pkt. 4., liczba osób, które wyraziły chęć udziału w biegu stacjonarnym będzie mniejsza niż liczba dostępnych miejsc wszystkie te osoby otrzymają możliwość startu oraz zostanie uruchomiona rejestracja uzupełniająca.
 6. Jeśli po przeprowadzeniu ankiety, o której mowa w pkt. 4., liczba osób, które wyraziły chęć udziału w biegu stacjonarnym będzie większa niż liczba dostępnych miejsc –  zostanie wśród nich przeprowadzone losowanie.
 7. Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 13.08.2020 r. w ten sposób, że każdej z osób wymienionych powyżej, za pomocą systemu teleinformatycznego zostanie przypisana losowa liczba całkowita z zakresu 1 – 3000. Powstała w ten sposób lista zostanie uszeregowana rosnąco (od najmniejszych do największych wylosowanych liczb), a osoby, które wylosowały x najmniejszych liczb  (gdzie x to liczba dostępnych miejsc) zyskają prawo startu w biegu.
 8. Osoby zakwalifikowane do startu w drodze losowania będą miały możliwość wyboru tury startu poprzez wypełnienie dedykowanego formularza. Podczas wypełniania formularza obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy” i poszczególne tury będą dostępne do momentu ich zapełnienia. O dacie i godzinie uruchomienia formularza organizator poinformuje ww. osoby mailowo oraz SMSami, z co najmniej 6-godzinnym wyprzedzeniem.
 9. Osoby, które nie zakwalifikują się do startu, otrzymają możliwość ubiegania się o zwrot pełnej opłaty startowej.