29 września 2024 / September 29th, 2024

Bridgestone Sztafeta Maratońska – #BiegamDobrze

Regulamin akcji #BiegamDobrze w ramach 6. Bridgestone Sztafety Maratońskiej

 1. Kapitan, w momencie zgłaszania drużyny do biegu, ma obowiązek wyboru jednej spośród możliwych ścieżek rejestracji:
  1. tradycyjnej – wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www imprezy i wnosząc regulaminową opłatę startową
  2. charytatywnej – biorąc udział w akcji #BiegamDobrze, którą reguluje niniejszy regulamin
 2. Aby zgłosić się do udziału w akcji #BiegamDobrze, należy:
  1. w formularzu zgłoszeniowym do biegu wybrać „ścieżkę charytatywną”
  2. wybrać cel charytatywny na który przeznaczone będą zebrane pieniądze. Cel można wybrać spośród dostępnych 10 organizacji charytatywnych: Fundacja „Rak’n’Roll – Wygraj Życie”, Stowarzyszenie Amnesty International, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Synapsis, Fundacja „Wcześniak Rodzice Rodzicom”, Fundacja Spartanie Dzieciom, Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie UNICEF Polska, Fundacja NON IRON, Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.
  3. uzupełnić wymagane dane na profilu zbiórki (strona, która będzie widoczna dla wszystkich użytkowników strony internetowej i przez którą możliwe jest wsparcie danej zbiórki),
  4. wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy do biegu (skład drużyny, rozmiary koszulek itd.)
 3. Po dokonaniu kompletnego zgłoszenia, Kapitan otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do indywidualnej strony – profilu zbiórki.
 4. Drużynom, które do 12 września 2021 r. zgromadzą na koncie swojej zbiórki co najmniej 750 złotych nadawany jest numer startowy 6. Bridgestone Sztafety Maratońskiej. Koszt startu Uczestnika pokrywa wspierana organizacja charytatywna.
 5. Zbiórki drużyn które nie uzbierały kwoty wskazanej w punkcie 4. kończą się 12 września 2021 r. Zbiórki drużyn które zebrały wskazaną kwotę (lub ją przekroczyły) trwają do 6 października 2021 r.
 6. Zebrane środki, po potrąceniu kosztów opłat i prowizji (związanych z płatnościami on-line) są dzielone:
  1. 90% zebranej kwoty trafia na konto wybranej organizacji charytatywnej
  2. 10% zebranej kwoty jest przeznaczane na utrzymanie i rozwój akcji #BiegamDobrze oraz cele statutowe Fundacji „Maraton Warszawski”

  Podział ten następuje niezależenie od zebranej kwoty i osiągnięcia celu wskazanego w punkcie 4.

 7. Sztafety wskazane w punkcie 4. otrzymują w swoich pakietach startowym koszulki bawełniane.
 8. Drużyna może zrezygnować z dalszego prowadzenia zbiórki i przenieść swoje zgłoszenie do biegu ze „ścieżki charytatywnej” do „ścieżki tradycyjnej” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swoim profilu na stronie maratonwarszawski.com. Wcześniej zebrane środki trafiają do wskazanej organizacji, zgodnie z punktem 6.
 9. Uczestników akcji #BiegamDobrze obowiązuje regulamin 6. Bridgestone Sztafety Maratońskiej.
 10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 6. Bridgestone Sztafety Maratońskiej. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.