29 września 2024 / September 29th, 2024

Zasady dodatkowego naboru

W związku z przyznaniem dodatkowej puli 40 miejsc na start w stacjonarnym 42. Maratonie Warszawskim zostanie dokonany nabór na następujących zasadach:

  • Dodatkowe zapisy zostaną uruchomione w terminie od 21 sierpnia, godziny 15:00 do 23 sierpnia, godziny 23:59.
  • Rejestracji w w/w terminie należy dokonać na stronie rejestracji bez wnoszenia opłaty startowej: https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/
  • W sytuacja, gdy liczba zarejestrowanych osób przekroczy pulę dostępnych miejsc zostanie przeprowadzone losowanie w dniu 24 sierpnia;
  • Lista osób zakwalifikowanych w wyniku losowania zostanie opublikowana na stronie wydarzenia 24 sierpnia do końca dnia;
  • Wylosowane osoby są zobowiązane do dokonania opłaty startowej do dnia 27 sierpnia. Liczy się data zaksięgowania wpłaty, dlatego sugerujemy dokonania płatności za pomocą karty kredytowej bądź przelewu online;
  • W przypadku nie zaksięgowania wpłaty w w/w terminie osoba zostanie wykreślona z listy startowej, a na jej miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej pochodzącej z puli losowania (osobę tą poinformujemy indywidualnie);
  • Osoby, które zdublują swoje zgłoszenia poprzez rejestrację z różnych kont zostaną automatycznie wyłączone z puli losowania.