24 września 2023 / September 24th, 2023

Team Up! Everyone – regulamin

TEAM UP! Everyone to rywalizacja drużynowa! Zapraszamy do udziau!

Wystartował międzynarodowy projekt Maratonu Warszawskiego dla amatorskich zespołów biegowych. TEAM UP! EVERYONE to wyjątkowa klasyfikacja drużynowa Maratonu Warszawskiego, która oparta jest o format TEAM UP! Europe – rywalizację profesjonalistów. Dla najlepszego amatorskiego teamu przewidziana jest nagroda finansowa. Udział w projekcie jest darmowy. 


Regulamin rywalizacji TEAM UP! Everyone w ramach 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego

1. W rywalizacji TEAM UP! Everyone mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem.

2. Drużyna składa się z 3 lub 4 osób, w tym co najmniej jednej kobiety i co najmniej jednego mężczyzny.

3. Zawodników będących członkami poszczególnych drużyn obowiązuje regulamin 45. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego. Jedna osoba może reprezentować wyłącznie jedną drużynę.

4. Za drużynę odpowiada jej kapitan. Jest to jedyna osoba, która:

  1. zgłasza ekipę do udziału w klasyfikacji TEAM UP! Everyone,
  2. decyduje o składzie drużyny,
  3. występuje w imieniu drużyny,
  4. kontaktuje się z organizatorami biegu.

5. Za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę 3 (trzech) najlepszych wyników osiągniętych przez jej zawodników i zawodniczki, w tym co najmniej jedną kobietę i jednego mężczyznę, przy czym wyniki będą ustalone po przeliczeniu czasów na rezultat punktowy wg przeliczników World Athletics. Wygrywa drużyna, której suma trzech najlepszych wyników będzie najwyższa.

 

Przykład: 

Zawodnik 1 Drużyny X – czas netto – 2:12:30 – 1.117 pkt

Zawodnik 2 Drużyny X – czas netto – 2:13:30 – 1.100 pkt

Zawodniczka 1 Drużyny X – czas netto – 2:32:00 – 1.113 pkt

Zawodniczka 2 Drużyny X – czas netto – 2:33:00 – 1.103 pkt

Do ostatecznego wyniku drużyny bierzemy 3 najwyżej punktujące rezultaty (Zawodnik 1, Zawodniczka 1 oraz Zawodniczka 2): 1117 + 1113 + 1103 = 3333 pkt.

Tak więc ostateczny wynik Drużyny X to 3333 punkty.

 

6. Do klasyfikacji TEAM UP! Everyone mogą być zgłoszone wyłącznie osoby, które mają nadane numery startowe. Końcowym terminem zgłoszeń jest 21. września 2023r.

7. Kapitanem drużyny może być każda osoba z nadanym numerem startowym na 45. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski. Kapitan zgłasza drużynę poprzez swoje konto w panelu rejestracyjnym (https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/). Kapitanowi przysługuje również prawo zmian w składzie drużyny. Zgłoszenia i zmiany są możliwe do dnia 21. września 2023. Po tej dacie zmiany w liście zgłoszonych drużyn oraz w ich składach nie będą możliwe.

8. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona jako klasyfikacja ogólna. Nie prowadzi się podziału na kategorie wiekowe. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wewnętrznych klasyfikacji w ramach klasyfikacji drużynowej.

9. Aby drużyna została sklasyfikowana, maraton muszą ukończyć co najmniej dwie osoby z jej składu.

10. W razie uzyskania jednakowych wyników punktowych przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje w wynik punktowy czwartego uczestnika zespołu. W przypadku gdy i ten czynnik nie wyłoni kolejności drużyny będą klasyfikowane z tą samą lokatą.

11. Najlepsza drużyna w klasyfikacji TEAM UP! Everyone zostanie dodatkowo sklasyfikowana w ramach TEAM UP! Europe, wraz z drużynami zawodowymi. Prawo do klasyfikacji waz z zawodowcami przysługuje tylko jednej drużynie zgłoszonej do TEAM UP! Everyone, niezależnie od wyników pozostałych drużyn w obu klasyfikacjach.

12. Trzy najlepsze drużyny w klasyfikacji TEAM UP! Everyone otrzymują statuetki (włącznie z drużyną klasyfikowaną w TEAM UP! Europe).

13. Wszystkim uczestnikom klasyfikacji drużynowej, którzy ukończą 45. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski, przysługują na mecie te same medale i świadczenia, co pozostałym uczestnikom zgłoszonym wyłącznie w trybie indywidualnym.

14. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi 45. Maratonu Warszawskiego. Kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

KONTAKT: info@maratonwarszawski.com