29 września 2024 / September 29th, 2024

Zasady rejestracji na 43. Maraton Warszawski

 

Maraton Warszawski odbędzie się 26 września 2021 r.

W rejestracji obowiązuje limit 3000 nadanych numerów startowych. Biegacze, którzy przenieśli swój udział z 42. edycji maratonu (numer uzyskany poprzez wniesienie opłaty lub ścieżkę #BiegamDobrze) mają zapewnione miejsce na liście startowej 43. Maratonu Warszawskiego w ramach obowiązującego limitu miejsc.

Organizacja wydarzenia zostanie dostosowana do panujących w tym czasie zaleceń i nakazów władz administracyjnych dotyczących sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

(30 marca – 11 maja) – CHARYTATYWNY

  • Od 30 marca 2021 r. zawodnicy będą mogli zarejestrować się na 43. Maraton Warszawski wyłącznie w ramach ścieżki charytatywnej #BiegamDobrze. W ramach ścieżki dobroczynnej każdy uczestnik rejestruje się na bieg zakładając w systemie swoją zbiórkę #BiegamDobrze dla organizacji dobroczynnej, którą chce wspomóc. Wyboru organizacji dokonuje spośród 9 partnerskich podmiotów.
  • Uzyskanie pakietu startowego, zagwarantowanego przez wybraną organizację dobroczynną, wymaga zebrania na zbiórce charytatywnej kwoty minimalnej 450 złotych.
  • Po osiągnięciu kwoty minimalnej uczestnikowi zostaje nadany numer startowy, a zbiórka charytatywna może być prowadzona dalej!

WIĘCEJ O #BIEGAMDOBRZE >>>

(od 12 maja) – OGÓLNY

  • ŚCIEŻKA TRADYCYJNA – od 12 maja 2021 r. zawodnicy będą mieli możliwość zarejestrowania się na 43. Maraton Warszawski ścieżką tradycyjną (dokonując opłaty startowej 200 zł) w ramach pozostałej po I etapie rejestracji puli miejsc startowych. Możliwość rejestracji zakończy się wraz z wyczerpaniem łącznego limitu 3 000 nadanych numerów startowych.

 

  • ŚCIEŻKA CHARYTATYWNA – od 12 maja 2021 r. wciąż będzie można zakładać zbiórki #BiegamDobrze oraz kontynuować zbiórki, które nie osiągnęły kwoty minimalnej w I etapie rejestracji. Możliwość kontynuowania zbiórek, które nie osiągnęły kwoty minimalnej, zakończy się wraz z wyczerpaniem łącznego limitu 3000 miejsc startowych.

 

Co, jeżeli będzie konieczne ograniczenie liczby miejsc startowych?

Naszym celem jest organizacja biegu maratońskiego dla 3 000 osób, jednak sytuacja w naszym kraju i na świecie zmienia się bardzo szybko, dlatego przygotowaliśmy rozwiązania na różne scenariusze. W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników biegu poniżej liczby już zgłoszonych osób, ogłosimy szczegółowe zasady przydzielania miejsc w biegu dostosowane do danej sytuacji. Pod uwagę będą brane takie czynniki, jak: wybrana ścieżka rejestracji, potwierdzenie chęci uczestnictwa (w określonym terminie) oraz kolejność zgłoszeń. W przypadku konieczności wprowadzenie dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych przewidujemy m.in. wprowadzenia fal startowych lub podział na tury.

Co się stanie z wniesioną opłatą startową w przypadku ograniczenia liczby uczestników i nie zakwalifikowaniu mnie do biegu, bądź zmiany terminu biegu uniemożliwiającej mi start?

Poniesiona opłata startowa nie przepadnie. Każdy z uczestników, który w wyniku konieczności ograniczenia limitu biegaczy nie zostanie zakwalifikowany na bieg lub zmiana terminu startu uniemożliwi mu start, będzie miał możliwość przeniesienia zbiórki na inny bieg w przyszłości (ścieżka #BiegamDobrze) lub otrzymania zwrotu dokonanej opłaty startowej bądź przeniesienia środków na inny bieg w przyszłości (ścieżka tradycyjna).

Czy mogę zrezygnować z prowadzenia zbiórki #BiegamDobrze?

Od 12 maja (drugi etap rejestracji) będziesz mieć możliwości rezygnacji z kontynuowania zbiórki i przepisania się na ścieżkę tradycyjną (wniesienie opłaty startowej). Ta opcja będzie dostępna po zalogowaniu się w panelu biegacza w zakładce „Twoje biegi”.

Co, jeżeli nie uda mi się osiągnąć kwoty minimalnej na zbiórce #BiegamDobrze?

Środki zebrane na Twojej zbiórce są przekazywane i wspierają wybraną organizację charytatywną, niezależnie od tego, czy Twoja zbiórka zakończyła się nadaniem numeru startowego czy nie.

Mam aktywną zbiórkę założoną na zeszłoroczną edycję Maratonu Warszawskiego, czy mogę ją kontynuować?

Tak, zawodnicy, którzy posiadają zbiórki #BiegamDobrze otwarte przy okazji zapisów na 42. PZU ORLEN Maratonie Warszawskim, jednak nie uzyskali numeru startowego i przenieśli swoje zbiórki na bieżącą edycję – mogą kontynuować prowadzenie zbiórek na aktualnych zasadach (patrz TUTAJ>>).

Co mogę zrobić jeśli przeniosłem opłatę startową z ubiegłorocznej edycji na 43. Maraton Warszawski?

Jeżeli chcesz wystartować w 43. Maratonie Warszawski, nie musisz nic robić. Masz zapewnione miejsce na liście startowej .
Jeśli natomiast z jakichś powodów nie chcesz brać w nim udziału, możesz przenieść swoją opłatę na dowolny bieg w przyszłości. Musisz zalogować się na swój profil na stronie https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/ i przejść do zakładki „Twoje Biegi”. Na liście zgłoszeń przy maratonie kliknąć przycisk „rezygnuję ze startu”, a w nowym oknie kolejno zaakceptować zasady transferu opłaty i wybrać inny bieg w przyszłości jako cel transferu.

Przenosiłam/przenosiłem środki z ubiegłorocznego Maratonu Warszawskiego na dowolny bieg w przyszłości, czy mogę je teraz wykorzystać?

Tak, możesz tego dokonać w II etapie rejestracji, kiedy możliwe będą zapisy ścieżką tradycyjną (wnoszenie opłat startowych).
Po zapisaniu się na maraton, w kroku „płatność”, wybierz opcję „użyj salda konta” i następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.